Integration of AA Google 404 with Atahualpa

AskApache Google 404 default 404.php does not work properly with Atahualpa theme. To fix those problems create another 404.php file in /themes/atahualpa with this content:

[…]

Kurza twarz! Google Chrome się zawiesił. Uruchomić ponownie?

Kurza twarz! ;-) Tłumacze Chrome mają poczucie humoru.

W wersji 363 dla en-GB jest:

<translation id="8815061062167142136">Whoa! Google Chrome has crashed. Restart now?</translation>

A w pl:

<translation id="8815061062167142136">Kurza twarz! Google Chrome się zawiesił. Uruchomić ponownie?</translation>

Niestety kurza twarz Chrome zniknęła w wersji 1473. Szkoda.

[…]